USŁUGI DODATKOWE

Określenie i obliczenie optymalnego rozwiązania dla transportu ładunku
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej za granicą
Doradztwo w zakresie prawa celnego krajów UE
Określenie wartości celnej, optymalizacja opłat celnych
Wstępne obliczenie opłat celnych
Reprezentowanie klienta w organach celnych

DORADZTWO

UBEZPIECZENIE

Pomoc w ubezpieczeniu wszelkiego rodzaju ryzyk związanych z transportem i przechowywaniem ładunków w największych firmach ubezpieczeniowych
Przegląd i ocena uszkodzonego ładunku w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego
Udostępnienie danych firmie ubezpieczeniowej i przygotowanie całej niezbędnej dokumentacji
Nadzór nad terminową wypłatą odszkodowania z powodu wypadków ubezpieczeniowych
Doradztwo w zakresie wszelkiego rodzaju ubezpieczeń
Sprawdzenie umowy ubezpieczenia na zgodność z ogólnie przyjętymi standardami międzynarodowymi
Pomoc w ubezpieczeniu od wszelkich ryzyk związanych z realizacją nietypowych transportów i przewozu ładunków ponadgabarytowych

PEŁNY KOMPLEKS USŁUG

w zakresie celnej odprawy ładunków
Sporządzenie karnetów TIR, listów przewozowych CMR, deklaracji eksportowych
Sporządzenie deklaracji tranzytowych
Sporządzenie kopii elektronicznych karnetów TIR w systemie NCTS
Wypłata zaliczek firmom przewozowym
Systematyzacja partii towarów według kodów towarów, masy i wartości
Dopuszczenie do swobodnego obrotu ładunków dostarczanych na adres odbiorców
Doradztwo w zakresie przepisów prawa celnego UE