ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWE

ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWE

Logistyka kontraktowa

Naszym głównym zadaniem jest obniżenie kosztów związanych z łańcuchem Państwa dostaw, zapewniając tylko potrzebny zakres dostaw dla terminowej produkcjiPrzy użyciu najnowszych metod i technologii zarządzamy wszystkimi aspektami dostaw dla Państwa operacji produkcyjnych.


Nasze usługi w zakresie logistyki kontraktowej:
  • konsolidacja materiałów u źródła;
  • zarządzanie zamówieniami;
  • usługi VMI (zapasy towarowo-materialne zarządzane przez dostawcę);
  • rozwiązania dla bazy dostawców;
  • zaopatrzenie liniowe;
  • porządkowanie kolejności realizacji zamówień;
  • zapewnienie jakości.

Zmniejszenie kosztów logistyki:
Uproszczony system zakupów:
Informacje w czasie rzeczywistym:
Zmniejszenie kosztów realizacji:
Kontrola produkcji outsourcingowej:
możliwość uniknięcia dostaw w trybie szturmowym, a także braku lub nadmiaru zapasów;
kontrola i przejrzystość dzięki konsekwentnemu, szybszemu obrotu towarów importowanych
możliwość monitorowania objętości zapasów w trybie czasu rzeczywistego, co pomaga w podejmowaniu rozsądnych decyzji w kwestii następnego przegrupowania zamówień
nasze usługi o wartości dodanej, a także kontrola / gwarancja jakości pozwalają zmniejszyć ryzyko wysyłki zbędnych zapasów towarowych
zarządzanie produkcją i strumieniem wielo-towarowym z dostawą według ściśle ustalonego harmonogramu
Zarządzanie logistyką stanowi ważną składową rentowności i wspólnego sukcesu wielu firm. Bardziej skuteczne jest powierzenie zarządzania logistyką doświadczonym specjalistom firmy ANTWERK, niż tworzenie wewnątrz firmy odpowiedniego działu logistyki. Pracując w zakresie logistyki kontraktowej zanurzamy się głęboko w profilu Państwa firmy, aby w pełni zrozumieć pracę różnych branż w celu lepszego zarządzania logistyką właśnie na Państwa rynku, co wygeneruje stabilną konkurencyjność
Pomagamy Państwu w zastosowaniu na terenie całego świata różnego rodzaju doświadczeznia logistycznego, narzędzi IT i specjalistycznych lub wspólnych rozwiązań logistycznych i platform.