PRZEWÓZ ŁADUNKÓW LINIAMI MAGISTRALNYMI.

szerokość powyżej 2,45 metrów; wysokość powyżej 3,1 metrów, długość powyżej 13 metrów.
Ładunek ponadgabarytowy
ładunki nierozdzielne, które ważą ponad 21 ton/jedna jednostka ładunkowa.
Ładunek ciężki
każdy ładunek, który objętościowo można połączyć z ładunkami innych nadawców i obniżyć koszty dostawy towaru do odbiorcy końcowego, w tym niebezpieczne ładunki zbiorcze.
Ładunek zbiorczy
alkohol, tytoń, produkty ropopochodne, w tym olej samochodowy itp.
Ładunek akcyzowy
produkty mleczne, warzywa, owoce, kwiaty itp.
Łatwo psujący się ładunek
sprzęt medyczny, sprzęt do obróbki drewna, wszelkiego rodzaju sprzęt przemysłowy, rolniczy itp.
Sprzęt
ADR, w tym materiały wybuchowe klasy 1 zagrożenia – substancje wybuchowe, proch, amunicja, materiały pirotechniczne itp.
Ładunki niebezpieczne

JAKI MAJĄ PAŃSTWO ŁADUNEK?

PRZEWOZIMY KAŻDY!

WYBIERAMY OPTYMALNY WARIANT TRANSPORTU

W ZALEŻNOŚCI OD WŁAŚCIWOŚCI ICHARAKTERYSTYK ŁADUNKU
Średnia ładowność - 20-25 ton.
Pojemność - do 33 europalet.
Objętość przewożonego ładunku - do 93 m3. Bez określonych warunków cieplnych.
Przyczepa z plandeką
Średnia ładowność - 20-25 ton.
Pojemność do 32 europalet.
Objętość przewożonego ładunku - do 93 m3. Utrzymuje temperaturę wyjściową.
Przyczepa izoterma
Przyczepa chłodnia - Średnia ładowność - 20-25 ton. Pojemność - do 30 europalet. Utrzymuje temperaturę od +15 do -15.
Przyczepa chłodnia
Ładowność 30 ton
Kontener przyczepa
Ładowność – 20-35 ton.
Cysterny

GŁÓWNE KIERUNKI PRZEWOZU ŁADUNKÓW

Kraje Europy Zachodniej
Kraje Europy Wschodniej
Bałkany i Skandynawia
WNP i Azja Środkowa

WNP iAzja Środkowa
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

PRZEWOZAMI ŁADUNKÓW
Sporządzenie optymalnej trasy przewozu ładunku
Sporządzenie dokumentów przewozowych i celnych
Konsolidacja ładunków
Spedycja
Przechowywanie magazynowe
Monitorowanie lokalizacji ładunku
Dostawa od drzwi do drzwi
561 259
Przewieziono 561 259 ton ładunku
3 042 825
Przejechano 3 042 825 km
74 046
Wykonano 74 046 zleceń
100 %
100% zwrot dokumentów i terminowe dostawy ładunku