ROZWIĄZANIA BRANŻOWE

ROZWIĄZANIA BRANŻOWE

PRZEMYSŁ SPRZĘTU AGD

Firma ANTWERK świadczy pełny zakres usług logistycznych i transportowych niezbędnych do realizacji przewozów międzynarodowych sprzętu gospodarstwa domowego na całym świecie.


ANTWERK helps its clients to establish uninterrupted transportation of household appliances and electronics, regardless of the market situation. Our company organizes cargo transportation by various types of transport in Europe, the CIS, the Baltic states, the Balkans, China and Southeast and Central Asia. Our experienced staff takes into account the needs of the client and the characteristics of the goods, make up the optimal delivery route and calculate the cost of transportation of household appliances. The price is calculated individually for each transportation of electronics and depends on various factors: the volume of cargo, the route of transportation, the technical features of loading and unloading, etc.


Products of Hi-Tech-market belongs to the category of fragile goods. Fragile goods are subject to mechanical damage during transportation. Therefore, the conditions of their transportation necessarily include the adoption of internal and external protection measures.

Korzystanie z taborów kolejowych jest korzystne podczas transportu na dalekie odległości. Dostawa towarów HiTech koleją odbywa się w kontenerach wielkotonażowych o zwiększonej ładowności i nośności, a zarazem transport kolejowy nie pozwala na dostarczenie towaru „od drzwi do drzwi". Dostawa sprzętu AGD i elektroniki użytkowej transportem wodnym pozwala skrócić czas przewozu i obniżyć koszty jego organizacji. Przewozy lotnicze są pożądane w przypadku dostawy drogiego sprzętu, a także do przewozu dużych partii produktów HiTech. Transport samochodowy jest uniwersalny, nie zależy od harmonogramu pracy lotnisk, portów i dworców, co gwarantuje operatywny transport na elastycznych trasach.
Firma ANTWERK zapewnia organizację przewozów kolejowych, morskich, lotniczych i samochodowych, a także multimodalnych przewozów sprzętu AGD i elektroniki z Europy, Ameryki Północnej, Azji, Rosji i krajów WNP.