MORSKIE PRZEWOZY ŁADUNKÓW

PRZEWOZIMY NASTĘPUJĄCE ŁADUNKI

surową ropę naftową
produkty ropopochodne
produkty przemysłu chemicznego
gaz płynny i inne substancje
surowce
technikę
samochody
zwierzęta
wiele innych ładunków
DOBIERZEMY RODZAJ TRANSPORTU

ŁADUNKU DROGĄ MORSKĄ:

kontenery ISO o różnych gabarytach
specjalne kontenery do dostarczania różnych rodzajów ładunków (ponadgabarytowych, luzem, w stanie sypkim)
kontenery cysterny (tank kontenery) do ładunków ciekłych
kontenery chłodnicze
kontenery przystosowane do dostawy samochodów, niewielkich partii towaru, morskiego przewozu ładunków niebezpiecznych itp.
schematy kombinowane

GEOGRAFIA TRANSPORTU

Przewozy ładunków transportem morskim między krajami Europy, Bałkanów a krajami skandynawskimi
Transport ładunków drogą morską między krajami Europy a WNP, w tym między geograficznie odległymi regionami Rosji
Morskie przewozy ładunków ponadgabarytowych między Kaukazem a różnymi regionami Europy i WNP
Transport ładunków w stanie ciekłym i luzem drogą morską między Turcją a różnymi regionami Europy i WNP
Transport ładunków drogą morską między Chinami a różnymi regionami Europy i WNP
Transport ładunków w północno-wschodnim regionie atlantyckim (z krajów Europy Zachodniej do krajów Ameryki Północnej i Południowej, a także do krajów Afryki i Azji)
Transport ładunków w północno-zachodnim regionie atlantyckim (z krajów Ameryki Północnej do Europy, Afryki, Australii)
Transport ładunków w regionie azjatyckim (z krajów Azji do różnych krajów wszystkich kontynentów)

NASZE MOŻLIWOŚCI

Przewozy ładunków transportem morskim „od drzwi do drzwi", „od portu do drzwi", „od stacji do drzwi"
Koordynacja pracy wszystkich uczestników na każdym etapie transportu
Nadzór nad bezpieczeństwem i miejscem lokalizacji kontenera
Sporządzenie dokumentacji przewozowej i celnej
Kompleksowa obsługa ładunków podczas transportu, w tym obróbka, przechowywanie i przeładunek towarów
Czarter statku morskiego i reprezentowanie interesów Klienta w organizacjach trzecich
COUNTER
150
NA CAŁYM ŚWIECIE 150 PORTÓW
100
W PONAD 100 KRAJACH PRZEPROWDZAMY OPERACJE W ZAKRESIE
115
OKOŁO 115 mln MLN TON PRZEWIEZIONYCH ŁADUNKÓW