ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWE

ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWE

Rozwiązania łańcucha dostaw

Antwerk po stronie klienta, aby przyspieszyć dystrybucję części zamiennych, bez względu na ich wagę, rozmiar i typ (niebezpieczne lub wrażliwe ładunki itp.). Aby zoptymalizować koszty, oferujemy rozwiązania specjalne lub ogólne.


Naszym celem jest zapewnienie ekonomicznej dostępności ładunku, bez względu na kanał dystrybucji.
Antwerk egularnie sprawdza dostawy i poprawia konkurencyjność twojego łańcucha produkcyjnego, dzięki czemu możesz utrzymać swoją pozycję na rynku i rozwijać się.


ANTWERK podejmuje również szereg działań mających na celu poprawę jakości współpracy pomiędzy wszystkimi organizacjami na rynku:
  • badanie przepływu dostaw (częstotliwość, zakres, opakowanie, charakterystyki składników, odległość od dostawców);
  • wdrożenie i monitorowanie rozwiązań w zakresie przewozów multimodalnych;
  • uproszczone i zoptymalizowane procedury celne;
  • VMI, uporządkowany ośrodek obok Państwa firmy, bazą produkcyjną, magazynem itp.
  • nadzór nad poziomem taboru;
  • określenie bezpiecznych planów transportowych w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń 24/7/365;
  • zarządzanie liniami dostaw
  • rozmieszczenie wyrobów gotowych w Państwa magazynach lub punktach handlowych;
  • zarządzanie pewnymi dostawami i strumieniami zwrotnymi.
Jakość, konkurencyjność, elastyczność dystrybucji jest kluczem do ulepszenia Państwa doświadczenia w pracy z klientami.. W oparciu o nasze doświadczenie kontrolujemy i synchronizujemy Państwa przepływy, aby zapewnić i przyspieszyć Waszą dystrybucję, ciągle optymalizując koszty i zwiększając skuteczność, a także współdziałanie w ramach łańcucha dostaw.
Pomagamy Państwu w zastosowaniu na terenie całego świata różnego rodzaju doświadczeznia logistycznego, narzędzi IT i specjalistycznych lub wspólnych rozwiązań logistycznych i platform.